Vi afholdt i februar et stormøde for alle i brancherne. Mødets formål var at åbne op for dialog, videndeling og en snak om, hvad der fremad skal til for at komme problemerne til livs og ændre kulturen i vores brancher. Der deltog ca. 200 fra branchen, og engagementet var overvældende.

Udførlig dagsorden fra stormødet kan ses her