Velkommen
til film og scenekunst
Initiativets hjemmeside

Siden er ny og her bliver udviklet og opdateret løbende

Indsatser Om initiativet

Vi har tre store indsatser

Stormøde

Vi afholdt i februar et stormøde for alle i brancherne. Mødets formål var at åbne op for dialog, videndeling og en snak om, hvad der fremad skal til for at komme problemerne til livs og ændre kulturen i vores brancher. Der deltog ca. 200 fra branchen, og engagementet var overvældende.

Udførlig dagsorden fra stormødet kan ses her

Telefonrådgivning

Ring til +45 23 69 79 11

Vi har åbnet en branchespecifik telefonrådgivning i samarbejde med Sex & Samfund. Linjens kerneområder er sexkrænkelser, overgreb og magtmisbrug. Alle kan ringe ind, uanset arbejdsforhold, arbejdsfunktion, eller placering i branchen. Rådgivningen er afklarende og aflastende, og kan også henvise til øvrige relevante parter.

Download print selv plakat her. Vi anbefaler at printe i A3. du er også meget velkomme til at lægge plakaten på jeres hjemmeside, sociale medier og lignende.

NB: Ændrede telefontider: Telefonen er åben torsdag kl. 15-19. 

Læs pressemeddelelsen her

Rådgivning er 100% anonym, men rådgiveren noterer nogle data om dig og om sagen i anonymiseret form. Det drejer sig blandt andet om din alder, jobtitel, og om hændelsen er sket i film- eller scenekunstsammenhænge. Det gør vi, så vi i Initiativet bag kan blive klogere på hvilke typer problemer og krænkelser, der finder sted, hvor og i hvilke sammenhænge, de opstår, samt hvilken karakter og omfang de sager, der ringes ind med, har, og hvilken type hjælp der er efterspørgsel på. De anonyme data kan give et overblik over tendenser, udfordringer og farezoner, som vi blandt andet kan bruge i det videre arbejde i Initiativet, fx til at udvikle flere tilbud, kurser eller undersøgelser. Data kan også bruges til at supervisere og videreuddanne rådgiverne, og til at evaluere på telefonrådgivningens effekt.

Etiske retningslinjer

Vi har udviklet et sæt etiske retningslinjer til vores brancher, et fælles kodeks vi kan bruge til at hjælpe og holde hinanden fast i det gode arbejdsmiljø. Et af de konkrete resultater af arbejdet med seksuelle krænkelser og psykosocialt arbejdsmiljø er et etisk manifest, som kan være udgangspunkt for en diskussion i hver enkelt virksomhed. Manifestet er naturligvis ikke bindende, men ambitionen har været at tilbyde nogle helt konkrete udsagn, som kan og bør være styrende for, hvordan vi arbejde sammen på i branchen. Retningslinjerne kan fx implementeres i personalehåndbogen og være oplæg til en diskussion på et personalemøde. Formuleringerne er så inkluderende som muligt.

Etisk manifest for os der arbejder i film og scenekunst
Vi vil:
 • Stoppe enhver form for mobning og seksuel chikane
 • Stoppe al psykisk og fysisk vold, og respektere den enkeltes ret til at sige til og fra
 • Leve op til lovgivningens krav og intentioner, og skabe et sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø
 • Arbejde på en etisk forsvarlig måde, både med det vi laver og måden vi laver det på
 • Værne om medmenneskelig værdighed, og lade menneske komme før produkt og proces
 • Gribe ind overfor krænkende adfærd, både som individer og i fællesskab
 • Skabe arbejdsrum med plads til og respekt for forskellighed, uanset om denne er udtalt eller repræsenteret i rummet
 • Stoppe krænkelser der udøves via humor, eksklusion, tilbageholdelse af viden og diskrimination
 • Være os vores magt og position bevidst og agerer respektfuldt overfor hinanden
 • Lytte og agere når det påpeges at vi kan have privilegier eller krænkende adfærd vi ikke selv kan se
 • Vi vil som branche tage ansvar, udvise ordentlighed og opfylde lovens krav og intentioner. Den krænkede bør aldrig stå alene.
Manifestet er udviklet af Film og Scenekunst Initiativet, og vi opfordrer alle der arbejder med film og scenekunst til at bruge dette som aktivt værktøj i arbejdet med at skabe og fastholde et sundt psykosociale arbejdsmiljø i vores branche.

Om initiativet

Film og Scenekunst Initiativet er et brancheinitiativ, der opstod i kølvandet på #metoo. Initiativet består af arbejdsmarkedsorganisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Initiativet arbejder for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø, og for at stoppe overgreb, sexkrænkelser og magtmisbrug i vores arbejdsliv.

Her kan du se en liste over initiativets parter:

Dansk Skuespillerforbund
Danske Dramatikere
Danske Filminstruktører
Danske Sceneinstruktører – FDS
Danske Scenografer
Danske Teatres Fællesorganisation – DTF
Den Danske Filmskole
Den Danske Filmskole, elevrepræsentant
Den Danske scenekunstskole – DDSKS
DDSKS-studenterrepræsentant
Det Danske Filminstitut
Film- og TV-arbejderforeningen (FAF)
Producentforeningen
Super 16
Super 8
Teatrenes Interesseorganisation – TIO
Teknisk Landsforbund
Filmværkstedet
Filmværkstedets brugergruppe
18Frames

Seneste nyt

Uncategorized
Interview med en Rådgiver

Vores rådgivningstelefon har åbent på halv tid over sommeren. Det er åbent alle torsdage fra kl 15-19 i perioden 1. juli til 20 august. Alle fra vores brancher er som altid velkomne til at bruge telefonen. I må meget gerne sprede sommerinformationen, og peppe opmærksomheden omkring vores rådgivnings tilbud. Rådgivningstelefonen…

Læs om